banner - exlibris 1

Kontakt na SFB

Zveřejněno: čtvrtek 31. březen 2022

jednatelka:
Alena Kubíčková
Křivenická 413/16
Praha 8
181 00

 Bankovní spojení:

název účtu: Spol. Františka Bílka

číslo účtu: 186292039/0300 (Poštovní spořitelna/ČSOB)

variabilní symbol: uveďte své jméno a příjmení, popřípadě též účel platby