Tasov

Rodiště i místo úmrtí Jakuba Demla. Na bývalém hřbitově u kostela sv. Petra a Pavla (GPS 49.2879747N, 16.0931250E) zůstaly zachovány jen tři náhrobky. Vedle hrobu J. Demla je to náhrobek jeho sestry Marty Demlové, na kterém je Bílkova plaketa z pálené hlíny Hlava P. Marie u kříže zdobená okolo Bílkovým nápisem „Vzhlédl na ponížení dívky své“ a náhrobek Karla Tůmy rovněž zdobený Bílkovou plaketou z pálené hlíny Hlava Krista u kříže a nápisem „Přítel spí – jdu abych ho ze sna probudil“. Obě plakety jsou z roku 1902. Jakuba Demla připomíná expozice v Literárním památníku Vysočiny (Tasov 240) a pamětní deska na Demlově vile (Tasov 162), ve které bydlel od roku 1922 až do své smrti v roce 1961.

Náhrobek Marty Demlové.

Náhrobek Karla Tůmy .


Vysočinou po stopách Otokara Březiny a Františka Bílka
Podrobnější elektronická verze k tištěné mapě vydané v roce 2022.