Stará Říše

Místo narození, působení i úmrtí výrazně katolicky orientovaného a vždy chudého vydavatele, literáta a překladatele Josefa Floriana (1873–1941), přítele O. Březiny a po určitou dobu též J. Demla a F. Bílka. Ve svém nakladatelství (především edici Dobré dílo) vydal Florian stovky vysoce kvalitních knih po stránce obsahové i grafické.


Vysočinou po stopách Otokara Březiny a Františka Bílka
Podrobnější elektronická verze k tištěné mapě vydané v roce 2022.