Pelhřimov

Zásluhou Bílkova přítele, děkana Františka Bernarda Vaňka získal F. Bílek r. 1899 zakázku na křížovou cestu pro chrám sv. Bartoloměje (GPS 49.4311394N, 15.2220769E). Obrazy namaloval podle Bílkových návrhů Viktor Foerster. Bílek k nim vyřezal rámy a sám zřejmě maloval 11. a 13. zastavení. O rok později zadal Vaněk Bílkovi také zhotovení jesliček. Bílek je autorem celkového konceptu díla a modelů jednotlivých figur, které pro jesličky vyřezal jeho bratr Antonín.

Bílkův secesní náhrobek z r. 1916 nazvaný Magnifikat zdobí hrob Rozálie Vaňkové. Hrob stojí vpravo od hlavního kříže městského hřbitova (GPS 49.2538981N, 15.1355282E) a je zdoben pískovcovou stélou se zobrazením Panny Marie chválící Boha. V Děkanské zahradě (GPS 49.4315472N, 15.2194897E) se nachází žulová stéla opracovaná F. Bílkem s mozaikou Kristovy hlavy (Veraikonu) od V. Foerstera. Kolem mozaiky vytesal Bílek modlitbu: „Ale zbav nás od zlého 1916.“ Podrobnosti v mapě „Po stopách F. Bílka na jihu Čech“.

Veraikon v Děkanské zahradě.

Detail veraikonu v Děkanské zahradě.

Hrob Rozálie Vaňkové.

Jesličky v chrámu sv. Bartoloměje.


Vysočinou po stopách Otokara Březiny a Františka Bílka
Podrobnější elektronická verze k tištěné mapě vydané v roce 2022.