Křemešník

GPS 49.4036514N, 15.3244472E

Ambity u barokního poutního kostela Nejsvětější Trojice uzavírá tzv. Kaple mrtvých, kterou v roce 1904 vyzdobil F. Bílek na zakázku zdejšího kaplana Vaňka čtyřmi keramickými reliéfy a nápisy na téma smrti a vzkříšení. Ke konci křížové cesty se nachází Boží hrob od Antonína Bílka, mladšího bratra F. Bílka. Dole pod kopcem, na začátku křížové cesty, je nad Zázračnou studánkou kaple sv. Jana Křtitele (GPS 49.4067092N, 15.3222800E), jejíž průčelí zdobí reliéf F. Bílka Ježíšův křest v Jordánu.

Kaple mrtvých.

Kaple mrtvých, detail.

Kaple mrtvých, detail.

Kaple mrtvých, detail.

Kaple mrtvých, detail.

Kaple mrtvých, detail.

Kaple mrtvých, detail.

Kaple mrtvých, detail.

Reliéf F. Bílka Ježíšův křest v Jordánu na průčelí zázračné studánky kaple sv. Jana Křtitele.


Vysočinou po stopách Otokara Březiny a Františka Bílka
Podrobnější elektronická verze k tištěné mapě vydané v roce 2022.