Jinošov

V Jinošově se protínají osudy Březiny, Pammrové, Demla i Bílka, byť ne v jednom časovém okamžiku. Pammrová se zde na počátku roku 1888 poprvé setkala s učitelem Václavem Jebavým, pozdějším básníkem Otokarem Březinou, pro něhož to bylo první místo učitelského působení (1887–8). Na škole je dnes umístěna pamětní deska (GPS 49.2312364N, 16.1948308E). Anna v této době bydlela s dcerou Almou u rodičů v myslivně při silnici do Velké Bíteše (GPS 49.1432137N, 16.1220028E). Do zdejšího hostince U Kryštofů se později provdala Demlova sestra Františka, která si k sobě vzala postiženou sestru Matyldu, a sám Deml v hostinci u sestry bydlel 5 let během 1. světové války. Na Demlovo pozvání vytvořil Bílek v Jinošově dva kamenné náhrobky, pro Demlova švagra Jana Kryštofa (reliéf Panny Marie Utonula jsem v Tvé jedinosti, 1918) a pro Demlovu sestru Matyldu (reliéf Krista Chválím Tebe – Otče – Pane nebe i země, 1919), které se nacházejí na hřbitově u kostela (GPS 49.2314050N, 16.1939186E)

Náhrobek Demlova švagra Jana Kryštofa.

Náhrobek pro Demlovu sestru Matyldu.

Jinošovská myslivna, odkud pocházela Anna Pammrová.

Škola v Jinošově u Náměště nad Oslavou, kde Březina učil první rok po maturitě.

Domek truhláře Františka Gottharda, kde Březina v Jinošově bydlil.


Vysočinou po stopách Otokara Březiny a Františka Bílka
Podrobnější elektronická verze k tištěné mapě vydané v roce 2022.