Otokar Březina (1868-1929)

Básník, esejista, myslitel, jeden z nejvýznamnějších představitelů nejen českého, ale i evropského literárního symbolismu, občanským povoláním učitel. Ve své básnické tvorbě, která stála na pomezí mezi uměním a filozoficko-duchovní meditací, se snažil odhalovat tajemství lidského bytí, života i smrti.


Vysočinou po stopách Otokara Březiny a Františka Bílka
Podrobnější elektronická verze k tištěné mapě vydané v roce 2022.