František Bílek (1872-1941)

Všestranně nadaný umělec, který proslul jako sochař, grafik, malíř, architekt i osobitý myslitel a literát. Autor díla s nesmírnou duchovní hloubkou žil v Praze a Chýnově, kde ho pravidelně navštěvoval Březina i další umělci. Bílkovy práce se nacházejí jak ve sbírkách předních českých galerií, v kostelích a modlitebnách, tak také na mnoha hřbitovech a veřejných prostranstvích.


Vysočinou po stopách Otokara Březiny a Františka Bílka
Podrobnější elektronická verze k tištěné mapě vydané v roce 2022.