Vysočinou po stopách Otokora Březiny a Františka Bílka


Nová Říše, hřbitov

GPS 49.1371558N, 15.5610100E

Na místním hřbitově jsou dva Bílkovy reliéfy. Jednak medailon P. Marie na náhrobku premonstrátů, jednak bronzový reliéf Chválím Tebe Otče – Pane nebe i země na hrobě K. Vaška. Karel Vaško byl celoživotním přítelem Otokara Březiny (byli vzdálení příbuzní, spolužáci na reálce v Telči a krátce i kolegové na škole v Nové Říši). Když Vaško v roce 1928 zemřel, obstaral Březina na jeho hrob náhrobek od F. Bílka. Bílkova bronzová plastika Dobrý pastýř na náhrobku rodiny Pořískovy byla zcizena okolo r. 2005.

Náhrobek rodina Pořískova, snímek odcizené plastiky Dobrý pastýř je v knize František Bílek na straně 388.


Vysočinou po stopách Otokora Březiny a Františka Bílka
Podrobnější elektronická verze k tištěné mapě vydané v roce 2022.