Vysočinou po stopách Otokora Březiny a Františka Bílka


Nova Říše, bývalá škola, Náměstí 40

GPS 49.1403194N, 15.5608119E

Otokar Březina učil na této škole, resp. Ústavu korunního prince Rudolfa, v letech 1888–1901, což připomíná pamětní deska na budově, ve které dnes sídlí obecni úřad. Příchod Otokara Březiny probíhal dle krátkého svědectví dr. Jindřicha Říhy takto: „Je tomu již sedmdesát let, co jsme v čtyřtřídní škole v Nové Říši na Moravě čekali nového učitele. Roku 1888 byl sem ustanoven jako výpomocný učitel absolvent telčské reálky Václav Jebavý, básnickým jménem Václav Danšovský, později proslulý básník Otokar Březina. První dojem nebyl nikterak ohromující. Do třídy vstoupil mladý, asi dvacetiletý muž menší postavy, s černým chmýřím pod nosem a na bradě, na nose prosté brýle se širokými skly. Nápadná byla jeho velká hlava a vysoké čelo. Chůzi měl vážnou, ale ze všech jeho pohybů byla patrna plachost a skromnost. Uvítali jsme Otokara Březinu obvyklým pozdravem a usedli. Jeho vlídný úsměv nás podmanil hned při prvních slovech. Strach a nejistoty rázem zmizely a cítili jsme se jako v rodinném kruhu.“


Vysočinou po stopách Otokora Březiny a Františka Bílka
Podrobnější elektronická verze k tištěné mapě vydané v roce 2022.