Husův sbor

Votice, Husova 287

GPS 49.6378981N, 14.6372678E

 

Po dostavbě sboru r. 1925 věnoval Bílek zdejší náboženské obci velký Český krucifix (sádrová plastika na dřevě, 350x175 cm), pravděpodobně vytvořený v r. 1896. Dále je v majetku sboru sádrová studie proroka Jeremiáše a z GHMP jsou zapůjčena dvě díla: rozměrný sádrový reliéf P. Chelčického, kterému vtiskl Bílek svoji tvář, a sousoší Řeč věčného domova.

 

interiér sboru

Český krucifix

detail Českého krucifixu

detail Českého krucifixu

Chelčický

detail Chelčického

Řeč věčného domova

prorok Jeremiáš

zpět na mapu jižních Čech