Svatá Anna u Černovic,
poutní kostel sv. Anny

GPS: 49.3675294N, 14.9087197E

V presbyteriu poutního kostelíka sv. Anny visí po levé a pravé straně dva Bílkovy reliéfy z pálené hlíny Hlava Panny Marie u kříže a Hlava Krista u kříže. Jsou shodné s díly, která Bílek vytvořil v roce 1902 pro hřbitov v Poděbradech, Hlava Krista u kříže je umístěna také
v podvěží kostela v Chýnově.

Barokní kostel sv Anny z poloviny 17. století byl opraven roku 1936. Je jednolodní, obdélný,
s trojboce ukončeným presbytářem. Uvnitř plochostropý, zařízení částečně barokní a rokokové, hlavní oltář rokokový z poloviny 18. století.

Barokní centrální šestiboká kaple sv. Anny nad pramenem, o němž se odedávna vypráví, že je léčivý. Podle pověsti objevil léčivou moc pramene sedlák, který tam přivedl slepého koně, jenž se vyválel v bahně a prohlédl. Nechal ji postavit 1772 Leopold Vilém Kolovrat-Krakovský
a založil lázně, zároveň přestavěl a rozšířil kostel.

Stará mohutná lípa u kapličky v lázních je patrně nejstarší strom v kraji.

kostel

kostel zboku s lípou

kostel s pramennou kaplí

hlavní oltář

hlavní oltář

pohled ke kruchtě

levá strana presbytáře

pravá strana presbytáře

Hlava Panny Marie
u kříže

detail

detail

detail

Hlava Krista u kříže

detail

detail

detail

zpět na mapu jižních Čech