Křemešník

GPS: 49.4036514N, 15.3244472E

Ambity u barokního poutního kostela Nejsvětější Trojice uzavírá tzv. Kaple mrtvých, kterou v roce 1904 vyzdobil F. Bílek na zakázku svého přítele a v tu dobu zdejšího kaplana F. B. Vaňka čtyřmi keramickými reliéfy a nápisy na téma smrti a vzkříšení.

Otevřeno v sobotu a v neděli od dubna do října, další dny a podrobnosti na stránkách Matice Křemešnické.

Ke konci křížové cesty se nachází Boží hrob od Antonína Bílka, mladšího bratra F. Bílka.

Dole pod kopcem, na začátku křížové cesty, je nad Zázračnou studánkou kaple sv. Jana Křtitele
(GPS 49.4067092N, 15.3222800E), jejíž průčelí zdobí reliéf F. Bílka Ježíšův křest v Jordánu.

Křemešník

Kaple mrtvých

interiér Kaple mrtvých

detail

detail

detail

detail

kropenka

detail

Boží hrob

Boží hrob

detail sochy Krista

kaple sv. Jana Křitele

Ježíšův křest v Jordánu

 

zpět na mapu jižních Čech