Husův sbor

České Budějovice, Palackého nám. 1154/1

GPS 48.9816856N, 14.4806028E

Sbor postavený i vyzdobený r. 1924 je jedním ze dvou sborů, u kterých mohl F. Bílek navrhnout i sám ztvárnit výzdobu interiéru. Najdeme zde díla tesaná v kameni: stůl Páně s reliéfem Ježíše nabízejícím sebe jako chléb, kazatelnu s motivy kříže, kotvy a srdce, velký krucifix (260x130 cm), 4 desky s citáty z Písma a sochy Chelčického a Husa v nadživotní velikosti.. Dále barevné obrazy Matka radostná a Matka bolestná, dřevěný svícen a 3 hliněné plakety (Hus, Žižka a Český krucifix).

Sbor je přístupný před a po nedělní bohoslužbě a v úředních hodinách (úterý, čtvrtek, pátek a sobota 8-12; středa 13-17).

sbor

pohled od vchodu

pohled k varhanům

detail přední části sboru

kazatelna

stůl Páně

dřevěný svícen

desky s citáty z Bible

Český krucifix

Chelčický

Hus

 

 

zpět na mapu jižních Čech