spol-fb.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Pozvánka na výstavu Bratři Foersterovi umělci tónu, slova i palety

Email Tisk PDF

Aktualizováno Úterý, 13 Březen 2018 20:32
 

Nová kniha Martina Jindry

Email Tisk PDF

Obsáhlá kniha archiváře a člena Společnosti F. Bílka Martina Jindry představuje první souhrnnou syntézu dějin Církve československé (husitské) v období druhé republiky a nacistické okupace. Primárně se zaměřuje na perzekuci a rezistenci tohoto po římskokatolické církvi druhého nejpočetnějšího církevního společenství v Protektorátu Čechy a Morava. Jednotlivé kapitoly zachycují restriktivní zásahy, stěžejní oblasti církevního života a události, s nimiž se musela CČS(H) v letech 1938–1945 vyrovnávat. Monografie též mapuje zapojení věřících v domácím i zahraničním odboji, celou škálu sociálních aktivit nebo vztah CČS(H) k pronásledovaným Židům. Čtenáři v knize najdou údaje o počtech usmrcených a vězněných duchovních CČS(H) v letech 1939–1945, jejichž jména se po více než 70 letech vracejí do povědomí veřejnosti. Kniha se dotýká také válečných osudů Františka Bílka a jeho rodiny. V kapitole o sociální práci církve je podrobně popsána činnost Bílkovy dcery Berty Mildové, která od v letech 1936-48 vedla Ústředí sociální péče CČS, i Bílkovy realizace pro církevní sociální službu. Je zde otištěna pěkná fotografie z audience sociálních pracovnic u prezidenta Beneše, na které je Berta Mildová-Bílková. Textově i obrazově bohatou publikace lze zakoupit v prodejně Blahoslav v Praze – Dejvicích (zde za zvýhodněnou cenu 200 Kč) nebo přes velkoobchod Kosmas ve všech větších knihkupectvích.

JINDRA, Martin: Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. ÚSTR – CČSH, Praha 2017, s. 704. (ISBN 978-80-87912-80-5, ÚSTR; 978-80-7000-141-7, CČSH

Aktualizováno Pátek, 13 Duben 2018 17:33
 

Přednáškové odpoledne na Pammrově

Email Tisk PDF

(Tento text se již nevešel do Zpráv Společnosti F. Bílka č. 39, které jsou věnovány

Anně Pammrové (1860-1945), osobité poustevnici a filosofce.)

 

Aktualizováno Pátek, 26 Leden 2018 08:17 Celý článek...
 

Dopis A. Pammrové O. Březinovi z r. 1889

Email Tisk PDF

V příloze najdete avízovaný dopiz ve formátu PDF. Je to dodatek ke Zprávám č. 39, který se již do papírové verze nevešel.

Aktualizováno Středa, 31 Leden 2018 07:18
 


Strana 4 z 14